Aquest és un servei de descàrrega familiar, que ofereix fonamentalment atencions de recolzament

El Centre de Dia es caracteritza per prestar servei de de 9h a 18h durant els dies laborables.

Parlant de residències assistides ens referim a aquells centres destinats a tenir cura de la gent gran