PRESENTACIÓ

La Residència Cambrils Suite és una empresa humana amb voluntat de servei per cuidar les
persones, que ofereix assistència, docencia i assessorament. Perseguim oferir assistència
integral als nostres usuaris i residents i formació al nostre personal. Per tal d’aconseguir-ho,
els criteris de la nostra actuació són l’efectivitat, l’eficiencia i la qualitat i comptem amb més
d’una trentena de professionals, curosament escollits per assolir aquests objectius.